Tanah

Miliki Ruko + Tanah Km 19 Banyuasin

IDR 14.999.999.000

17 November 2022
Miliki Ruko + Tanah Km 19 Banyuasin

IDR 14.999.999.000

17 November 2022
Investasi Tanah Km 16 Banyuasin Sumatra Selatan

IDR 699.999.000

17 November 2022
Investasi Tanah Km 16 Banyuasin Sumatra Selatan

IDR 699.999.000

17 November 2022
Tanah Km 16 Palembang

IDR 700.000.000

02 November 2022
Tanah Km 16 Palembang

IDR 700.000.000

02 November 2022
Tanah Betung Km 19 Banyuasin Palembang

IDR 1.500.000.000

02 November 2022
Tanah Betung Km 19 Banyuasin Palembang

IDR 1.500.000.000

02 November 2022
Dijual Tanah Tanjung Enim, Muara Enim

IDR 16.128.000.000

02 October 2022
Dijual Tanah Tanjung Enim, Muara Enim

IDR 16.128.000.000

02 October 2022